Aksaray Üniversitesi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Misyon

         Aksaray Üniversitesi kurum kültürü ve stratejik hedeflerine bağlı kalarak ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilebilecek eğitim programlarını düzenlemek ve bu yolla Üniversitemizin kamu, özel sektör ve ulusal / uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek sanayi ve ülke kalkınmasına hizmet etmektir.


 Vizyon

  •    Sürekli öğrenmeyi ve gelişimi bir yaşam biçimi haline getirmek,
  •    Yeterlilik sağlamak amaçlı tüm toplumsal sorunlara duyarlılık göstermek,
  •    Bireyler, kurumlar ve toplum için önem taşıyan ve yararlığı yüksek eğitimler sunmak,
  •    Kuramla uygulamayı bütünleştirerek, katılımcılar için yaşama geçirilebilir bilgi, beceri ve tutumlar kazandırma
  •    Uzmanlık alanlarımıza göre eğitim programlarımızı sunmak.